Jeg er profesjonell billedkunstner og kurator med utdanning som kunsthistoriker og har mastergrad i kunsthistorie. 

Medlem av NBK, BKI og Tegnerforbundet.

Siden 2007 jobber jeg som praktiserende kunstner. Jeg begynte med storskala teknikker: snø- og isskulpturer, veggmalerier, parallelt var jeg engasjert i grafikk og tegning, ved bruk av forskjellige teknikker: unike og trykte, linosnitt, monotypier, pasteller, blekktegninger. 

Denne erfaringen med forskjellige teknikker og materialer hjelper meg til å eksperimentere og prøve å blande teknikker, leke med formater osv. 

Primært jobber jeg med videokunst og tegninger med en konseptuell, humoristisk og intuitiv innfallsvinkel. Jeg har hatt flere utstillinger i Norge, England, Tyskland, Danmark og Russland. 

Jeg liker å observere, huske, legge merke til detaljene og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde, enten det er en video eller en tegning. Jeg lager korte videoer som har personlige historier og humor. 

Vanligvis tegner jeg folk men i videoene mine forteller jeg historier uten folk som hovedpersoner. Jeg er opptatt av mellommenneskelige relasjoner, kollektive atferdsmønstre og sosial dynamikk.

I det siste har jeg vært interessert i temaet selvforsørgelse, bevissthet om uoverkommelige ting som å akseptere alder, død, naturkatastrofer, det å oppleve sykdom og den geopolitiske situasjonen. Jeg tenker på om vi forstår at det er vanskelig for oss og ikke handler av vane, om vi innser hvordan vi kan hjelpe oss selv i en vanskelig situasjon og jeg prøver å finne dette gjennom kunst.

Park, 2023, papir, pastell, 70×100 cm
hæærn fløtte, soloutstilling 2024 på Klevfos industrimuseum